• Netwerk Brandweer
  • VVSG
  • Vlaanderen
  • Brandweer Vereniging Vlaanderen
menu

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en alle Vlaamse hulpverleningszones. Als koepelorganisatie voor alle 20 Vlaamse Hulpverleningszones neemt Netwerk Brandweer verschillende rollen op:

- Als dienstverlener biedt Netwerk Brandweer informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en hulpverleningszones. Netwerk Brandweer is voor hen het kenniscentrum rond de werking van de hulpverleningszones en brandveiligheid.

- Als belangenbehartiger is Netwerk Brandweer de spreekbuis namens de Vlaamse hulpverleningszones voor andere overheden en belanghebbenden.

- Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Netwerk Brandweer de samenwerking tussen de leden.

Meer info over de brandweer?

Bezoek Brandweer.be